Projektinformációk


„A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és -rekonstrukció”
A Tassi többfunkciójú vízleeresztő műtárgy megvalósításaKedvezményezett neve:

Országos Vízügyi Főigazgatóság
Elérhetőségei:
Cím: 1012 Budapest, Márvány utca 1/D.
Telefon: +36 1/ 225-44-00
Honlap: www.ovf.hu

Konzorciumi partner:

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
Elérhetőségei:
Cím: 1088 Budapest, Rákóczi út 41.
Telefon: +36-1/477-35-00
Honlap: www.kdvvizig.hu

A projekt bemutatása:

Szerződött támogatás összege: 7 125 949 546 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
Projekt azonosító száma: KEHOP-1.3.1-15-2015-00002


A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt keretében megvalósuló Tassi többfunkciójú vízleeresztő műtárgy a meglévő Tassi hajózsiliptől ÉNy-ra, tőle kb. 250 m távolságra, a Duna elsőrendű árvízvédelmi töltésébe kerül elhelyezésre.

Maga a műtárgy monolit vasbeton szerkezetű kétnyílású szerkezet, ami a csőszerűen kialakított két egyforma nyíláson (szívó-, nyomócsatornán) keresztül, nyomás alatti átfolyással vezeti majd át a vizeket. A két azonos méretű és kialakítású szívó-, nyomócsatornába egy-egy azonos típusú vízszintes tengelyű reverzibilis Kaplan turbina kerül beépítésre, amelyek a megkívánt különböző üzemi helyzetekben más és más üzemmódban működhetnek. A gépcsoportok az összes megkívánt üzemmód végrehajtására alkalmasak lesznek. A fő gépcsoportok egy-egy szivattyú-turbinából és a hozzájuk csatlakozó egy-egy motor-generátorból állnak, amelyeket különböző gépészeti és villamos segédberendezések szolgálnak ki. Az árvízvédelmi zárást a szívócsatorna al- és felvíz oldali végén elhelyezett acélszerkezetű főelzárások és ideiglenes elzárások szolgálják. A vízátvezetési üzemvitelhez szükséges gerebek a felvízi oldalon a szívócsatorna beömlési szelvényében kerülnek elhelyezésre. A műtárgy az RSD-be és a Dunába felvíz- és alvízcsatornával csatlakozik, míg a meglévő árvízvédelmi fővédvonalhoz új, helyszínrajzilag íves vonalvezetésű, szerkezeti szempontból vízoldali szivárgásgátló mellezéssel ellátott homokos-kavics magból épülő földgátakkal. A jelenlegi árvédelmi töltés koronáján futó aszfaltburkolatú üzemi út a műtárgy fölött hídátvezetéssel csatlakozik a túloldali pályaszinthez. A tervezett vízleeresztő műtárgy az üzemidő túlnyomó többségében automatikus üzemmódban fog működni.

Tervezett beavatkozások

Tassi Többfunkciójú Vízleeresztő Műtárgy kivitelezése

 • monolit vasbeton szerkezetű kétnyílású szerkezet, ami a csőszerűen kialakított két egyforma nyíláson (szívó-, nyomócsatornán) keresztül, nyomás alatti átfolyással vezeti át a vizet.
 • a két azonos méretű és kialakítású szívó-, nyomócsatornába egy-egy azonos típusú vízszintes tengelyű reverzibilis Kaplan turbina kerül beépítésre, amelyek a különböző üzemi helyzetekben más és más üzemmódban működhetnek
  • a gépcsoportok az összes megkívánt üzemmód végrehajtására alkalmasak
 • a fő gépcsoport egy-egy szivattyú-turbinából, a hozzájuk csatlakozó egy-egy gyorsítóhajtóműből és olajnyomótelepből áll
 • a fő gépcsoportokat különböző emelő, gépészeti és villamos segédberendezések szolgálják ki
 • az árvízvédelmi kettős zárást a szívócsatorna al- és felvíz oldali végén elhelyezett acélszerkezetű főelzárások (zuhanózsilip) és ideiglenes elzárások (acélszerkezetű betétgerendák) szolgálják
 • a műtárgy az RSD-be és a Dunába felvíz- és alvízcsatornával csatlakozik
 • a vízátvezetési üzemvitelhez szükséges gerebek a felvízi oldalon a szívócsatorna beömlési szelvényében kerülnek elhelyezésre, ill. mobil gerebek lesznek elhelyezhetőek az alvízi (dunai) oldalon is. A turbinák előtti gerebmezők tisztítását gerebtisztító fogja végezni.
 • az árvízvédelmi fővédvonal részét képező műtárgy megépítésekor a fővédvonal nyomvonala is korrigálásra kerül
  • az új, helyszínrajzilag íves vonalvezetésű, szerkezeti szempontból vízoldali szivárgásgátló mellezéssel ellátott homokos-kavics magból épülő földgátak csatlakoznak az új műtárgyhoz
 • a kiserőmű közcélú villamos hálózati csatlakozása érdekében 20 kV-os feszültségszintű hálózat kerül kiépítésre

A fejlesztés céljai

A Tassi többfunkciójú vízleeresztő műtárgy építése kiemelten fontos a Duna-ág biztonságos és a megfelelő vízmennyiséget és vízminőséget garantáló üzemeltethetősége szempontjából. A műtárgy megépítésével és üzemével nő a tápvíz mennyisége, ami a jelenleginél kiegyensúlyozottabb vízbetáplálást jelent, tehát azt, hogy a szélsőséges dunai vízállástartományokban is biztosítható a rendszer vízcseréje, vízfrissítése. Mindez az üzemvízszint állandó szinten tartását is fogja jelenteni.

A projekt közvetlen célkitűzései az RSD hidromorfológiai állapotának javítása és az ehhez szükséges intézkedések megvalósítása, melyek a következők:

 • a vízáramlás, vízszintszabályozás javítása;
 • a vízmegosztás biztonságának növelése;
 • a vízminőség javítási célú Nagy-Dunából bevezetett tápvíz mennyiségének növelése;
 • a vízhasználati igényeknek megfelelő vízleeresztő kapacitás biztosítása Tassnál;
 • vízleeresztési üzemmódban az energia-visszanyerés lehetővé tétele;
 • az üzemeltetési szabályzatok módosításával és korszerű adatátvitellel hatékonyabbá lehet tenni a Duna-ág két Nagyműtárgyának együttműködését.
A közvetlen célkitűzések a következő intézkedések megvalósításával érhetőek el:
 • Az RSD vízgazdálkodás-fejlesztési célkitűzései csak akkor valósíthatók meg, ha a Tassi többfunkciójú vízleeresztő műtárgy biztosítani tudja a megfogalmazott vízkormányzási feladatokat. Ezt egy új, a meglévő vízleeresztő műtárgytól különálló vízleeresztő műtárgy létesítésével kell megoldani. Megjegyezzük, hogy az újonnan létesülő Műtárgy az 1956. évi jeges árvíz által elpusztított Tassi Vízierőtelep és Tápzsilip feladatkörét is, a mai kor színvonalának megfelelően hivatott helyettesíteni.
 • Ennek a tervezett létesítménynek az alábbi vízkormányzási feladatokat kell ellátnia:
  • gravitációs vízleeresztés az RSD-ből a Dunába max. 50 m3/s kapacitással, a normál üzemi helyzetben;
  • gravitációs vízleeresztés az RSD-ből a Dunába a vízerőpotenciál kihasználásával, max. 50 m3/s kapacitással, megfelelően nagy vízszintkülönbség esetén, normál üzemi jelleggel,
  • szivattyús vízátemelés az RSD-ből a Dunába min. 20 m3/s kapacitással, az RSD szintjét meghaladó dunai árvízszint esetén, ritka üzemi helyzetben,
  • szivattyús vízátvezetés a Dunából az RSD-be 15 m3/s kapacitással, alacsony Duna vízállás és jelentős öntözési vízigény esetén vízpótlási céllal, ritka üzemi helyzetben,
Az új műtárgy megépítésével és üzemével nő a tápvíz mennyisége, ami a jelenleginél kiegyensúlyozottabb vízbetáplálást jelent, tehát azt, hogy a szélsőséges dunai vízállástartományokban is biztosítható a rendszer vízcseréje, vízfrissítése. A meglévő műtárgy a jelenlegi szerkezeti kialakítását megtartva továbbra is ellátja a hajózsilip funkcióját, , valamint a duzzasztási feladatot részlegesen, de a vízleeresztésben a továbbiakban üzemszerűen nem, csak esetileg, ökológiai vízfrissítés gyanánt vesz részt.

Kiegészítő projektelem: Eszközbeszerzés

Az "Eszközbeszerzés" projektelem keretében a Kvassay vízerőtelep II. gépegységének irányítástechnikai fejlesztésére, valamint mélységmérő, illetve mérőhajó beszerzésére került sor. Utóbbi két tétel a Ráckevei (Soroksári)-Duna állapotának nyomonkövethetősége érdekében szükséges.


Partnerek

Kivitelező:

SC TASS 2017 Konzorcium

STRABAG Építőipari Zrt.
Elérhetőségei:
Cím: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)
Telefon: +36 1/ 358-50-00
Web: www.strabag.hu

Colas Alterra Zrt.
Elérhetőségei:
Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 73.
Telefon: +36 1/ 883-14-00
Web: www.colas.hu

Főtervező:

SBS-KOMIR Kft.
Elérhetőségei:
Cím: 1013 Budapest, Attila utca 67.
Telefon: +36-1/ 788-20-65

Mérnök:

VIKÖTI-FŐBER-OVIBER Konzorcium

VIKÖTI Mérnök Iroda Kft.
Elérhetőségei:
Cím: 2481 Velence, Vihar u. 10.
Telefon: +36 1/ 610-40-10

FŐBER Zrt.
Elérhetőségei:
Cím: 1138 Budapest, Váci út 140.
Telefon: +36 1/ 341-55-00

OVIBER Kft.
Elérhetőségei:
Cím: 1054 Budapest, Nagysándor József u. 6.
Telefon: +36 1/312-86-00


ovf kdvvizig