„A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág és mellékágai kotrása,
műtárgyépítés és -rekonstrukció”
A Tassi Többfunkciójú Műtárgy megvalósítása
Tudjon meg többet!
Hírek

2021. június 28.

Ünnepélyesen átadták a Sajó Elemérről elnevezett új vízleeresztő műtárgyat Tasson

A nemzetközi Duna nap előtt egy nappal, 2021. június 28-án ünnepélyes keretek között átadták a Sajó Elemér többfunkciójú vízleeresztő műtárgyat, mely az 1956-os jeges árvízkor tönkrement zsilip és erőmű helyére, annak funkcióit átvéve és azokat a kétirányú szivattyúzás lehetőségével kiegészítve épült meg.

Teljes hír


2021. június 28.

Átadták a Sajó Elemérről elnevezett többfunkciójú vízleeresztő műtárgyat

A Széchenyi 2020 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló, „A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és -rekonstrukció” projekt (azonosítószáma: KEHOP-1.3.1-15-2015-00002) – most zajló – II. szakaszában megépült az 1956-os jeges árvízkor tönkrement zsilip és erőmű helyére tervezett új többfunkciós vízleeresztő műtárgy. Az új létesítményt, mely az Európai Unió és a Magyar Kormány közel 7,5 milliárd forint támogatásával jött létre, június elején átadták.

Teljes közlemény


2021. június 8.

Sajtónyilvános lakossági rendezvény

Az esemény helyszíne: Tassi Faluház (6098 Tass, Szent István tér 3.)
Időpontja: 2021. június 8.
Az esemény részletes programja az események menüpontban, valamint az esemény meghívójában olvasható.

Az esemény meghívója


2021. április 14.

Megkezdődött Tasson a Sajó Elemérről elnevezett többfunkciójú vízleeresztő műtárgy próbaüzeme

Az új műtárgy próbaüzeme során mind a gépészeti, mind az elektromos berendezések tesztelése megtörténik, valamennyi üzemállapotban, illetve több, szimulált havária helyzetben. A tesztelés során kihívást jelentett az előírt vízszinttartási kötelezettségek biztosítása, azonban megfelelő vízkormányzás mellett ezek az előírások a próbaüzem lefolytatását ez idáig nem befolyásolták. Az új létesítmény kivitelezésért felelős SC Tass 2017 Konzorcium, illetve a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság a felmerülő korlátozások, illetve a hidrometeorológiai viszonyok figyelembe vételével, közösen határozza meg egy hétre előre a próbaüzem tervezett menetét.

Teljes közlemény


2020. október 1.

Forgalmi rend változás Tasson 2020. szeptember 30-tól

Ezúton tájékozatjuk a Rózsa-szigetre, illetve az épülő műtárgy és a meglévő Tassi Hajózsilip közötti ingatlanokhoz közlekedőket, hogy a fent említett területek 2020. szeptember 30-tól kizárólag Tass felől lesznek megközelíthetőek a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság üzemi területén, valamint a hajózsilip fölé elhelyezett ideiglenes hídon keresztül. A kivitelezői konzorcium ez ügyben összeállított hivatalos tájékoztatóját jelen hír mellékleteként olvashatják.

A forgalmi rend változással járó esetleges kényelmetlenségekért az érintettek türelmét és szíves megértését kérjük.


Közlemény Teljes hír

2020. március 16.

Elektromos kábelfektetési munkálatok kezdődnek a tassi Dunasoron

Ezúton tájékoztatjuk a tassi Dunasoron közlekedőket, hogy a Kábel-Team Kft. - az ELMŰ Hálózati Kft. megbízásából 2020. március 16. és 2020. június 30. között az utcában, elektromos kábel kivitelezési munkákat végez, az épülő Tassi többfunkciójú vízleeresztő műtárgy energiaellátásának céljából.


Teljes hír


2019. november 19.

Sikeresen lezajlott az RSD projekt második sajtónyilvános lakossági rendezvénye

2019. november 18-án 15 órától került megrendezésre „A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és -rekonstrukció” (Tassi többfunkciójú vízleeresztő műtárgy megvalósítását célzó) projekt második sajtónyilvános lakossági rendezvénye. Az eseményt Mészáros László, a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság műszaki igazgatóhelyettese nyitotta meg, melyet – az elsőhöz hasonlóan – helyszíni bejárás követett, ahol lehetőség nyílt a munkaterületen folyó kivitelezési munkálatok megtekintésére. A területbejárás során a résztvevők tájékoztatást kaptak az eddig elvégzett munkákról, valamint a soron következő építési fázisokról.


Teljes hír


2019. október 21.

Ütemesen halad az új vízgazdálkodási létesítmény építése Tasson

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság, valamint a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság által alkotott RSD Konzorcium sikeres pályázatot nyújtott be a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program „Fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek javítása” tárgyú pályázati felhívására. A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló „A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és -rekonstrukció” projekt II. szakaszában az 1956-os jeges árvízkor tönkrement vízleeresztő zsilip és erőmű helyére új többfunkciós vízleeresztő műtárgy épül 7,400 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból.


Teljes közlemény


2019. szeptember 19.

Forgalmi rend változás Tasson 2019. szeptember 20-tól

Ezúton tájékoztatjuk a makádi Ezüstpart, illetve a Rózsa-sziget melletti elsőrendű árvízvédelmi töltésen közlekedőket, hogy a hullámtéren folyamatban lévő kivitelezési munkálatok miatt 2019. szeptember 20-tól (péntek) módosult a forgalmi rend az építkezés által érintett töltésszakaszon, az alábbiak szerint:

  • Makád felől érkező személygépjármű forgalom a 25+780 tkm szelvényben lévő rámpán keresztül leterelésre került a mentett oldalon lévő földútra.
  • Behajtani tilos táblák kerültek kihelyezésre a Rózsa-sziget, illetve az Osztó-sziget északi csúcsa felől érkezők részére a töltés irányába.
  • A gyalogos és kerékpáros forgalom számára a személyautókhoz hasonlóan a mentett oldali földút került kijelölésre, a Rózsa-szigetnél lévő rámpán való visszatéréssel.
Bővebben


2019. március 29.

Többfunkciójú vízleeresztő műtárgy épül az 1956-os dunai árvíz alkalmával tönkrement Tassi vízleeresztő zsilip és erőmű helyére

Tasson a meglévő hajózsilip közelében a Ráckevei (Soroksári)-Duna (RSD) vízminőségének, vízkészlet-gazdálkodásának javítását célzó projekt keretein belül, többfunkciójú vízleeresztő műtárgy létesül az EU társfinanszírozásával. Az új nagyműtárgy segítségével a tavalyi év augusztusában jelentkező rendkívül alacsony dunai vízállásokhoz hasonló hidrológiai helyzetekben is biztosítható lesz az RSD vízpótlása, így olyan időszakokban is, amikor a Kvassay-zsilipen ennek már fizikai korlátai vannak. Mindemellett számos helyzetben, például belvizes időszakban is jelentősen javíthatja a Duna-ágon folytatott vízgazdálkodás feltételrendszerét és lehetőségeit.


Teljes közlemény

2018. október 30.

Tájékoztatás a Tassi hajózsilip fölött elhelyezett bejáróhíd miatti űrszelvény korlátozásról

A Tassi többfunkciójú vízleeresztő műtárgy kivitelezésének előkészületi munkálatai (terület előkészítés, engedélyeztetés, tervezés, munkaterület kialakítás, felvonulás stb.) rövidesen befejeződnek és megkezdődik a kivitelezés.
Tekintettel arra, hogy az előző EU-s ciklusban (2007-2013. között, KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0003 azonosítószámú, „Duna Projekt” keretein belül) a makádi töltés rekonstrukciója megvalósult, ezért annak megóvása, valamint Ráckeve, Makád és Szigetbecse települések belterületeinek elkerülése érdekében a kivitelezést végző SC Tass 2017 Konzorcium alternatív beszállítási útvonalat vesz igénybe a munkaterület megközelítésére. Az alternatív útvonal a KDVVIZIG kezelésében lévő Tassi-zsilip üzemterületén és a Tassi Hajózsilip fölé elhelyezett, a kivitelezés időtartama alatt ideiglenesen üzemelő hídszerkezeten keresztül vezet a munkaterületre. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a híd kizárólag a KDVVIZIG, illetve az SC TASS 2017 Konzorcium által, vagy azok megbízásából történő építési forgalom számára használható, lakossági közlekedésre, valamint egyéb célra nem!


Bővebben


2018. szeptember 25.

Megkezdődik a Tassi többfunkciójú vízleeresztő műtárgy kivitelezése

Az előkészítő munkák után a Tassi többfunkciójú vízleeresztő műtárgy építési helyszínén megkezdődik az új vízgazdálkodási létesítmény vasbeton szerkezetének kivitelezése. Az új többfunkciójú vízleeresztő műtárgy a Ráckevei (Soroksári)-Duna (RSD) torkolatánál - vissza nem térítendő EU támogatással - épül, az 1956-os árvíz során megrongálódott Tassi Vízierőtelep és Tápzsilip helyén.
Üzembe helyezését követően az új létesítmény a beépítésre kerülő szivattyú-turbináknak köszönhetően a Duna szélsőségesen alacsony vízállásai mellett is képes lesz biztosítani a rendszer folyamatos vízutánpótlását, ezáltal az RSD vízszintje kiszámíthatóbbá, az üzemvízszintek tartása kritikus időszakokban is egyszerűbbé válik.


Teljes közlemény


2018. május

Tájékoztatás a közlekedési rendről a Tassi többfunkciójú vízleeresztő műtárgy kivitelezésének időszakában

„A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és -rekonstrukció” elnevezésű, KEHOP-1.3.1-15-2015-00002 projektazonosítójú projekt keretén belül rövidesen megkezdődnek a Tassi többfunkciójú vízleeresztő műtárgy kivitelezési munkálatai. Az építkezéssel érintett ingatlanokon a terület előkészítési munkálatok már 2017. év végén megkezdődtek, jelenleg az organizációs előkészületek, valamint a kivitelezéshez szükséges részletes tervek kidolgozása folyik. A vasbeton műtárgy építési munkái várhatóan 2018 júniusában kezdődnek.


BővebbenA projekt fő célja

A Tassi többfunkciójú vízleeresztő műtárgy létesítésének elsődleges célja a Ráckevei (Soroksári)-Duna vízminőségének javítása, a Duna-ág megfelelő vízforgalmának és vízszintjének biztonságosabb, a klímaváltozás hatásaira könnyebben alkalmazkodó, kiszámítható szabályozásával. A műtárgy megépítésével és üzemével nő a tápvíz mennyisége, ami a jelenleginél kiegyensúlyozottabb vízbetáplálást jelent, tehát azt, hogy szélsőségesen alacsony vagy magas dunai vízállástartományokban is biztosítható a rendszer vízcseréje, vízfrissítése, a víz áramlási sebességének növelése. Mindez az üzemvízszint állandó szinten tartását is képes biztosítani.

A műtárgy amellett, hogy a meglévő, több mint 90 éves Tassi-zsilip vízszintszabályozó és gravitációs vízleeresztő funkcióját átvéve csökkenti annak jelentős terhelését, az egyedileg tervezett szivattyú-turbináknak köszönhetően képes lesz mind a Dunából az RSD-be, mind az RSD-ből a Dunába történő vízátvezetésre. Előbbi a Duna kisvizes időszakában fontos, mikor a Kvassay Vízlépcsőn a tápvíz betáplálásának már fizikai korlátai vannak, míg az utóbbi a dunai magas vízállással egybeeső belvizes üzemnél, amikor az RSD üzemvízszintjét a belvizek fogadása miatt alacsonyan kell tartani, azonban a Duna vízállása miatt a Tassi-zsilipen gravitációs vízleeresztésre már nincs lehetőség. Az új műtárgy a fentieken túl turbina üzeme során történő áramtermeléssel, képes lesz anyagilag biztosítani a Kvassay vízlépcső második szivattyújának üzemmenetét, illetve annak ellenértéket.


Tervezett munkák
  • Tassi többfunkciójú vízleeresztő műtárgy megépítése a csatlakozó árvízvédelmi töltésekkel

A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2022. április 15.


Projektinformációk

Ismerje meg a projekt részleteit, célját és várható eredményeit.

Tovább

Események

E menüpontban a projekthez kapcsolódó események információit találja.

Tovább

Sajtószoba

E menüpontban megtekintheti a projektről szóló hivatalos sajtóközleményeket, a projekt eseményeire szóló meghívókat és legfrissebb híreket.

Tovább

Galéria

A projekt kivitelezéséről, és a kapcsolódó eseményekről készült fotók galériája.

Tovább

Kapcsolat

Lépjen kapcsolatba a projekt sajtókatókapcsolati munkatársával, és rajta keresztül a beruházóval, illetve a kivitelezővel.

Tovább

Akadálymentes változat

E menüpont segítségével a projekt oldalának akadálymentes verzióját érheti el.

Tovább
ovf kdvvizig