Sajtószoba

„A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és -rekonstrukció”
A Tassi többfunkciójú vízleeresztő műtárgy megvalósítása


Az alábbiakban találja a projekt kapcsán kiadott hivatalos híreinket, közleményeinket, valamint a projektről a sajtóban megjelent írásokat.


Hírek

2021. június 28.

Ünnepélyesen átadták a Sajó Elemérről elnevezett új vízleeresztő műtárgyat Tasson

A nemzetközi Duna nap előtt egy nappal, 2021. június 28-án ünnepélyes keretek között átadták a Sajó Elemér többfunkciójú vízleeresztő műtárgyat, mely az 1956-os jeges árvízkor tönkrement zsilip és erőmű helyére, annak funkcióit átvéve és azokat a kétirányú szivattyúzás lehetőségével kiegészítve épült meg.

Az új létesítmény átadása jelentős mérföldkő a magyar vízgazdálkodás történetében, hiszen amellett, hogy megvalósult a Ráckevei (Soroksári)-Duna (RSD) eredetileg – közel hatvan éve - elképzelt vízgazdálkodási rendszere, a beépített, világszinten is egyedülálló vízgépészeti berendezésnek köszönhetően ezt követően mind a dunai kisvizes, vagyis vízhiányos, mind a nagyvizes, árvizes időszakban is biztosítható lesz a szükséges vízátvezetés az RSD és a Duna között. A beruházás így nem csak az RSD rendszere számára jelent hatalmas előrelépést, hanem az egész térségben éreztetni fogja pozitív hatását. A Dunából történő szivattyúzással ugyanis a kisvizes időszakban is biztosítható lesz az Alsó-Duna-völgy öntözővíz igénye, továbbá a Duna-Tisza közi homokhátság (Homokhátság) vízpótlási problémáinak megoldása is egy lépéssel közelebb került. Többek között ezekről is beszélt nyitóbeszédében Szilágyi Attila, a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (KDVVIZIG) igazgatója. Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) főigazgatója a Homokhátság vízpótlásának fontosságáról, valamint a térséget érintő jövőbeli beruházásokról beszélt. A zárórendezvényre Dr. Salacz László, országgyűlési képviselő úr is elfogadta meghívásunkat, aki köszöntőjében rámutatott arra, hogy a klímaváltozás miatt kialakuló időjárási szélsőségek - forró, száraz nyarak, erős viharok, hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék miatt keletkező belvizek - komoly kihívást jelentenek az itt élőknek. Kiemelten fontosnak tartja ezért, hogy az érintett települések, szervezetek összefogjanak és közösen találjanak megoldást a felmerülő problémákra, ahogy azt az OVF és a KDVVIZIG is tette ennél a projektnél, valamint remélhetőleg tenni fogja a jövőben is.

A nyitóbeszédek után Láng István főigazgató úr átadta, a vízügyi ágazat legrangosabb kitüntetését, a Gátőrkardot Dr. Váradi József úrnak, az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízügyi Tudományos Tanács elnökének a magyarországi vízgazdálkodásért folytatott kiemelkedő munkájáért.

Gelencsér Balázs, a STRABAG Építőipari Zrt. direkcióvezetője, a kivitelezést végző SC Tass 2017 Konzorcium képviseletében az új létesítmény megvalósításának nehézségeiről beszélt, melyek ellenére mégis sikerült egy sikeres projektet zárni. Külön megköszönte a projektben résztvevő kollégáknak, hogy segítették a munkájukat. Jan Šíp, a kivitelezői konzorcium alvállalkozójának, a fő vízgépészeti berendezések gyártójának, a cseh székhelyű MAVEL vállalatnak a tulajdonosa köszönetet mondott mind a konzorciumnak, mind a beruházó OVF-nek és KDVVIZIG-nek, hogy lehetőséget adtak a projektben való részvételükre. A V4 országokban számtalan projektet megvalósítottak már, viszont Magyarországon ez az első, így a MAVEL életében is fontos mérföldkő. Köszönetük jeléül az új létesítmény megvalósításáért legtöbbet tett kollégákat egy-egy emléklappal és ajándékcsomaggal díjazták.

A díjazottak:
• Láng István, főigazgató, Országos Vízügyi Főigazgatóság
• Szilágyi Attila, igazgató, Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
• Fülöp Szilárd, műszaki igazgatóhelyettes, projektvezető, VIZITERV Environ Kft.
• Schreiner Viktória, projektvezető-helyettes, VIZITERV Environ Kft.
• Pékné Terlaky Fanni, folyó- és tógazdálkodási referens, projektmenedzser, Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
• Hiltser János, főenergetikus, Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
• Németh Gábor, területi felügyelő, Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
• Papp Gergely, projektvezető, STRABAG Építőipari Zrt.
• Pénzes Róbert, projektvezető-helyettes, Colas Alterra Zrt.
• Benedek András, tervező, SBS-KOMIR Kft.

A díjak átadása után Láng István főigazgató úr, Szilágyi Attila igazgató úr, Dr. Salacz László képviselő úr, Gelencsér Balázs direkcióvezető úr, illetve Jan Šíp úr ünnepélyesen átvágta a hivatalos átadást szimbolizáló nemzetiszínű szalagot.

A hivatalos névadó ünnepélyen Sajó Elemér közvetlen leszármazottja, Kvassay-Sajó András úr sajnálatos módon nem tudott részt venni, de szavait Molnár Sándor úr, a Kvassay Jenő Baráti Társaság képviselője tolmácsolta a résztvevőknek. Ezt követően Láng István főigazgató úr, Szilágyi Attila igazgató úr, valamint Molnár Sándor úr közösen lerántotta a leplet a műtárgy nevével ellátott tábláról, így tisztelegve méltón Sajó Elemér munkássága előtt. Ettől a pillanattól kezdve a nagybáty és unokaöcs – Kvassay Jenő és Sajó Elemér –, akik oly’ sokat tettek életükben az RSD-ért, ismét együtt „dolgozhatnak” eme egyedülálló rendszeren.

A rendezvény zárásaként a Levendula Alapfokú Művészeti Iskola tassi kihelyezett tagozatának társastáncot tanuló növendékei mutatták be bécsi keringő koreográfiájukat.


2021. június 28.

Átadták a Sajó Elemérről elnevezett többfunkciójú vízleeresztő műtárgyat

A Széchenyi 2020 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló, „A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és -rekonstrukció” projekt (azonosítószáma: KEHOP-1.3.1-15-2015-00002) – most zajló – II. szakaszában megépült az 1956-os jeges árvízkor tönkrement zsilip és erőmű helyére tervezett új többfunkciós vízleeresztő műtárgy. Az új létesítményt, mely az Európai Unió és a Magyar Kormány közel 7,5 milliárd forint támogatásával jött létre, június elején átadták.

Teljes közlemény >>

2021. április 14.

Megkezdődött Tasson a Sajó Elemérről elnevezett többfunkciójú vízleeresztő műtárgy próbaüzeme

Az új műtárgy próbaüzeme során mind a gépészeti, mind az elektromos berendezések tesztelése megtörténik, valamennyi üzemállapotban, illetve több, szimulált havária helyzetben. A tesztelés során kihívást jelentett az előírt vízszinttartási kötelezettségek biztosítása, azonban megfelelő vízkormányzás mellett ezek az előírások a próbaüzem lefolytatását ez idáig nem befolyásolták. Az új létesítmény kivitelezésért felelős SC Tass 2017 Konzorcium, illetve a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság a felmerülő korlátozások, illetve a hidrometeorológiai viszonyok figyelembe vételével, közösen határozza meg egy hétre előre a próbaüzem tervezett menetét.

Teljes közlemény >>

2020. október 1.

Forgalmi rend változás Tasson 2020. szeptember 30-tól

Ezúton tájékozatjuk a Rózsa-szigetre, illetve az épülő műtárgy és a meglévő Tassi Hajózsilip közötti ingatlanokhoz közlekedőket, hogy a fent említett területek 2020. szeptember 30-tól kizárólag Tass felől lesznek megközelíthetőek a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság üzemi területén, valamint a hajózsilip fölé elhelyezett ideiglenes hídon keresztül. A kivitelezői konzorcium ez ügyben összeállított hivatalos tájékoztatóját jelen hír mellékleteként olvashatják.

A forgalmi rend változással járó esetleges kényelmetlenségekért az érintettek türelmét és szíves megértését kérjük.


2020. március 16.

Elektromos kábelfektetési munkálatok kezdődnek a tassi Dunasoron Ezúton tájékoztatjuk a tassi Dunasoron közlekedőket, hogy a Kábel-Team Kft. - az ELMŰ Hálózati Kft. megbízásából 2020. március 16. és 2020. június 30. között az utcában, elektromos kábel kivitelezési munkákat végez, az épülő Tassi többfunkciójú vízleeresztő műtárgy energiaellátásának céljából.

A kábelfektetési munkák időtartama alatt - a gépjárművek számára, szakaszosan - korlátozások várhatók, azonban az ingatlanokba való gyalogos ki- és bejutást a kivitelező folyamatosan biztosítja.

Amennyiben valaki rendelkezik az úttest alatt engedély nélkül létesített elektromos kábellel, úgy azt felszólítjuk annak feszültségmentesítésére. Az élő kábelek a kivitelezés során balesetet, akár személyi sérülést, életveszélyt is okozhatnak!

Az engedély nélküli kábelek sérülésével összefüggő balesetekért (pl. a kábelárokban dolgozót áramütés éri) és egyéb káreseményekért minden felelősség az ingatlan tulajdonosát terheli (pl. hűtők leolvadása, riasztórendszerek kikapcsolása).

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a végleges nyomvonal meghatározását komoly előkészítő munka előzte meg, mely során több eltérő változat került összevetésre és az érintett hatóságokkal egyeztetésre. A kábel nyomvonal Dunasoron történő kijelölésére elsősorban természetvédelmi okokból volt szükség.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy az ingatlanok előtti sávban fektetésre kerülő elektromos kábelek sem az arra járókra, sem az ott élőkre nem jelentenek majd egészségügyi kockázatot, továbbá a jelenlétük az ingatlanok értékére sem lesz negatív hatással.

Szíves türelmét és megértését előre is köszönjük!


2019. november

Sikeresen lezajlott az RSD projekt második sajtónyilvános lakossági rendezvénye

2019. november 18-án 15 órától került megrendezésre „A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és -rekonstrukció” (Tassi többfunkciójú vízleeresztő műtárgy megvalósítását célzó) projekt második sajtónyilvános lakossági rendezvénye. Az eseményt Mészáros László, a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság műszaki igazgatóhelyettese nyitotta meg, melyet – az elsőhöz hasonlóan – helyszíni bejárás követett, ahol lehetőség nyílt a munkaterületen folyó kivitelezési munkálatok megtekintésére. A területbejárás során a résztvevők tájékoztatást kaptak az eddig elvégzett munkákról, valamint a soron következő építési fázisokról.

A munkaterület megtekintését követően, a meghirdetett szakmai előadásokkal folytatódott a program. Elsőként Papanek László, a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztályának osztályvezetője tartotta meg előadását a Ráckevei (Soroksári)-Duna történetéről, vízgazdálkodási rendszeréről, illetve az új műtárgy majdani szerepéről. Papp Gergely, az SC Tass 2017 Konzorcium projektfelelőse a kivitelezés előrehaladásáról, a még visszalévő építési munkákról, azok várható üteméről, valamint a kivitelezés várható befejezési határidejéről tájékoztatta a megjelenteket, mely utóbbi 2020 novemberére datálható. A záró előadást Kiss József, az ELMŰ Hálózati Kft. Hálózat Csatlakozási Osztályának osztályvezető-helyettese tartotta a tassi Dunasort érintő hálózatfejlesztésről, melyben röviden bemutatta az új műtárgy üzembe-helyezéséhez szükséges hálózatfejlesztés műszaki paramétereit, valamint a jelenleg engedélyeztetés alatt lévő 20 kV-os földkábel nyomvonalát. A tassi Dunasort is érintő fejlesztés kivitelezése várhatóan 2020 tavaszán kezdődik meg szakaszos ütemben, mely kapcsán kérte az érintettek szíves türelmét és megértését.

Végezetül a felmerült kérdések megválaszolását követően, Papanek László – megköszönve a jelenlévők részvételét – lezárta a rendezvényt.2019. szeptember 19.

Forgalmi rend változás Tasson 2019. szeptember 20-tól

Ezúton tájékoztatjuk a makádi Ezüstpart, illetve a Rózsa-sziget melletti elsőrendű árvízvédelmi töltésen közlekedőket, hogy a hullámtéren folyamatban lévő kivitelezési munkálatok miatt 2019. szeptember 20-tól (péntek) módosult a forgalmi rend az építkezés által érintett töltésszakaszon, az alábbiak szerint:

  • Makád felől érkező személygépjármű forgalom a 25+780 tkm szelvényben lévő rámpán keresztül leterelésre került a mentett oldalon lévő földútra.

  • Behajtani tilos táblák kerültek kihelyezésre a Rózsa-sziget, illetve az Osztó-sziget északi csúcsa felől érkezők részére a töltés irányába.

  • A gyalogos és kerékpáros forgalom számára a személyautókhoz hasonlóan a mentett oldali földút került kijelölésre, a Rózsa-szigetnél lévő rámpán való visszatéréssel.

A forgalmi rend változással járó esetleges kényelmetlenségekért az érintettek türelmét és szíves megértését kérjük.


2018. október

Tájékoztatás a Tassi hajózsilip fölött elhelyezett bejáróhíd miatti űrszelvény korlátozásról

A Tassi többfunkciójú vízleeresztő műtárgy kivitelezésének előkészületi munkálatai (terület előkészítés, engedélyeztetés, tervezés, munkaterület kialakítás, felvonulás stb.) rövidesen befejeződnek és megkezdődik a kivitelezés.

Tekintettel arra, hogy az előző EU-s ciklusban (2007-2013. között, KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0003 azonosítószámú, „Duna Projekt” keretein belül) a makádi töltés rekonstrukciója megvalósult, ezért annak megóvása, valamint Ráckeve, Makád és Szigetbecse települések belterületeinek elkerülése érdekében a kivitelezést végző SC Tass 2017 Konzorcium alternatív beszállítási útvonalat vesz igénybe a munkaterület megközelítésére. Az alternatív útvonal a KDVVIZIG kezelésében lévő Tassi-zsilip üzemterületén és a Tassi Hajózsilip fölé elhelyezett, a kivitelezés időtartama alatt ideiglenesen üzemelő hídszerkezeten keresztül vezet a munkaterületre. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a híd kizárólag a KDVVIZIG, illetve az SC TASS 2017 Konzorcium által, vagy azok megbízásából történő építési forgalom számára használható, lakossági közlekedésre, valamint egyéb célra nem!

Tájékoztatjuk a vízijárművel közlekedőket, hogy az ideiglenes hídszerkezet alsó élének magassága az alsófői gyalogos híd (mely árvízi készültség elrendelésekor, vagy túlméretes vízijármű érkezésekor kiemelésre kerül) alsó élének magasságával megegyező szinten került kialakításra. Emiatt az ideiglenes híd elhelyezésével magasságkorlátozás lépett életbe az 55 méternél hosszabb vízijárművekre vonatkozóan, ugyanis a zsilipkamra alvíz felőli harmadában a rendelkezésre álló szabad űrszelvénymagasság (biztonsággal együtt) a Ráckevei (Soroksári)-Duna maximális üzemvízszintjénél 4,28 méterre csökkent. A magasságkorlátozás az 55 méternél rövidebb vízijárműveket nem érinti, tekintettel arra, hogy az ideiglenes híd és a felsőfői billenőtábla között 55 méteres, biztonságot is magába foglaló, magasságkorlátozás nélküli kamrahossz áll rendelkezésre.

A biztonságos zsilipelés érdekében kérjük, hogy a 4,28 méternél magasabb hegymenő (Dunából RSD irányába közlekedő) vízijárművek (pl. vitorlás hajók) a provizóriumon túlhaladva várják végig a hajózsilipelést.
Amennyiben valamely hajó, vagy kötelék áthaladásához fentiek alapján szükséges a csökkentett szabadmagasság megszüntetése (azaz a híd provizórium szétbontása és kiemelése), azt legalább 3 héttel korábban írásban kell jelezni a kivitelezést végző konzorcium részére az alábbi elérhetőségeken:

Papp Gergely, projektfelelős: gergely.papp@strabag.com
Varga Zoltán Péter, projektfelelős-helyettes: zoltanpeter.varga@colas.hu
A tájékoztatóban foglaltak visszavonásig, de legkésőbb 2020. július 27. napjáig érvényesek.

A magasságkorlátozásra vonatkozó 62/DuM/2018. és 82/Du/2018. számú Hajósoknak Szóló Hirdetmény az alábbi linken érhető el.

62dum_82du_HSZH >>


2018. május

Tájékoztatás a közlekedési rendről a Tassi többfunkciójú vízleeresztő műtárgy kivitelezésének időszakában

„A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és -rekonstrukció” elnevezésű, KEHOP-1.3.1-15-2015-00002 projektazonosítójú projekt keretén belül rövidesen megkezdődnek a Tassi többfunkciójú vízleeresztő műtárgy kivitelezési munkálatai. Az építkezéssel érintett ingatlanokon a terület előkészítési munkálatok már 2017. év végén megkezdődtek, jelenleg az organizációs előkészületek, valamint a kivitelezéshez szükséges részletes tervek kidolgozása folyik. A vasbeton műtárgy építési munkái várhatóan 2018 júniusában kezdődnek.

Az új, egyedülálló vízgazdálkodási létesítmény építése során a Rózsa-szigetre, illetve a szomszédos ingatlanokra való bejutás folyamatosan biztosított lesz. Az építkezés során mindössze eseti jelleggel fordulnak elő hosszabb-rövidebb ideig forgalomkorlátozások, amelyekről a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (www.kdvvizig.hu), valamint a projekt honlapján (http://rsd.ovf.hu/) folyamatosan tájékoztatást adunk.

Várható forgalomkorlátozások a kivitelezés ütemében:

A kivitelezés első ütemében az érintett ingatlanokat a jelenleg megszokott módon lehet megközelíteni, hiszen az építési forgalom Tass felől, a KDVVIZIG üzemi területén keresztül, a hajózsilip fölé elhelyezésre kerülő ideiglenes hídon keresztül fog bonyolódni. A megközelítési útvonalat a mellékelt térképen sárgával jelöltük. Ebben az időszakban Makád felől a töltésen mindössze a személygépkocsi forgalom átmeneti növekedésére, valamint néhány nagyobb munkagép eseti megjelenésére lehet számítani, elsősorban a hajózsilip fölé tervezett ideiglenes híd elhelyezését megelőzően, melyre előreláthatólag 2018 májusában kerül majd sor.

A kivitelezés második ütemében, amikor a meglévő és az újonnan létesülő töltésszakasz összeépítése megvalósul, akkor a Rózsa-szigetet, a szomszédos ingatlanokkal együtt, a Tassi Hajózsilip fölé a kivitelezés idejére ideiglenesen elhelyezésre kerülő hídon keresztül lehet megközelíteni. Az érintett töltésszakaszok összeépítésére (kb. egy hónapos intervallum) várhatóan majd 2020 tavaszán kerül sor. A megközelítési útvonal a mellékelt térképen pirossal került ábrázolásra.

A kivitelezés harmadik ütemében, amikor elkészül az új vízépítési létesítmény a csatlakozó töltésszakaszokkal, továbbá a meglévő és az új töltésszakaszok összeépítése megtörténik, akkor a forgalom áthelyezésre kerül az új nyomvonalra, melyet a mellékelt térképen kék színnel jelöltünk.

Az esetleges átmeneti korlátozásokért és kényelmetlenségekért az érintettek szíves megértését kérjük.

Közlekedési útvonalak térkép letöltése >>

ovf kdvvizig