Sajtószoba

„A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és -rekonstrukció”
A Tassi többfunkciójú vízleeresztő műtárgy megvalósítása


Az alábbiakban találja a projekt kapcsán kiadott hivatalos híreinket, közleményeinket, valamint a projektről a sajtóban megjelent írásokat.


Hírek

2018. október

Tájékoztatás a Tassi hajózsilip fölött elhelyezett bejáróhíd miatti űrszelvény korlátozásról

A Tassi többfunkciójú vízleeresztő műtárgy kivitelezésének előkészületi munkálatai (terület előkészítés, engedélyeztetés, tervezés, munkaterület kialakítás, felvonulás stb.) rövidesen befejeződnek és megkezdődik a kivitelezés.

Tekintettel arra, hogy az előző EU-s ciklusban (2007-2013. között, KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0003 azonosítószámú, „Duna Projekt” keretein belül) a makádi töltés rekonstrukciója megvalósult, ezért annak megóvása, valamint Ráckeve, Makád és Szigetbecse települések belterületeinek elkerülése érdekében a kivitelezést végző SC Tass 2017 Konzorcium alternatív beszállítási útvonalat vesz igénybe a munkaterület megközelítésére. Az alternatív útvonal a KDVVIZIG kezelésében lévő Tassi-zsilip üzemterületén és a Tassi Hajózsilip fölé elhelyezett, a kivitelezés időtartama alatt ideiglenesen üzemelő hídszerkezeten keresztül vezet a munkaterületre. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a híd kizárólag a KDVVIZIG, illetve az SC TASS 2017 Konzorcium által, vagy azok megbízásából történő építési forgalom számára használható, lakossági közlekedésre, valamint egyéb célra nem!

Tájékoztatjuk a vízijárművel közlekedőket, hogy az ideiglenes hídszerkezet alsó élének magassága az alsófői gyalogos híd (mely árvízi készültség elrendelésekor, vagy túlméretes vízijármű érkezésekor kiemelésre kerül) alsó élének magasságával megegyező szinten került kialakításra. Emiatt az ideiglenes híd elhelyezésével magasságkorlátozás lépett életbe az 55 méternél hosszabb vízijárművekre vonatkozóan, ugyanis a zsilipkamra alvíz felőli harmadában a rendelkezésre álló szabad űrszelvénymagasság (biztonsággal együtt) a Ráckevei (Soroksári)-Duna maximális üzemvízszintjénél 4,28 méterre csökkent. A magasságkorlátozás az 55 méternél rövidebb vízijárműveket nem érinti, tekintettel arra, hogy az ideiglenes híd és a felsőfői billenőtábla között 55 méteres, biztonságot is magába foglaló, magasságkorlátozás nélküli kamrahossz áll rendelkezésre.

A biztonságos zsilipelés érdekében kérjük, hogy a 4,28 méternél magasabb hegymenő (Dunából RSD irányába közlekedő) vízijárművek (pl. vitorlás hajók) a provizóriumon túlhaladva várják végig a hajózsilipelést.
Amennyiben valamely hajó, vagy kötelék áthaladásához fentiek alapján szükséges a csökkentett szabadmagasság megszüntetése (azaz a híd provizórium szétbontása és kiemelése), azt legalább 3 héttel korábban írásban kell jelezni a kivitelezést végző konzorcium részére az alábbi elérhetőségeken:

Papp Gergely, projektfelelős: gergely.papp@strabag.com
Varga Zoltán Péter, projektfelelős-helyettes: zoltanpeter.varga@colas.hu
A tájékoztatóban foglaltak visszavonásig, de legkésőbb 2020. július 27. napjáig érvényesek.

A magasságkorlátozásra vonatkozó 62/DuM/2018. és 82/Du/2018. számú Hajósoknak Szóló Hirdetmény az alábbi linken érhető el.

62dum_82du_HSZH >>


2018. május

Tájékoztatás a közlekedési rendről a Tassi többfunkciójú vízleeresztő műtárgy kivitelezésének időszakában

„A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és -rekonstrukció” elnevezésű, KEHOP-1.3.1-15-2015-00002 projektazonosítójú projekt keretén belül rövidesen megkezdődnek a Tassi többfunkciójú vízleeresztő műtárgy kivitelezési munkálatai. Az építkezéssel érintett ingatlanokon a terület előkészítési munkálatok már 2017. év végén megkezdődtek, jelenleg az organizációs előkészületek, valamint a kivitelezéshez szükséges részletes tervek kidolgozása folyik. A vasbeton műtárgy építési munkái várhatóan 2018 júniusában kezdődnek.

Az új, egyedülálló vízgazdálkodási létesítmény építése során a Rózsa-szigetre, illetve a szomszédos ingatlanokra való bejutás folyamatosan biztosított lesz. Az építkezés során mindössze eseti jelleggel fordulnak elő hosszabb-rövidebb ideig forgalomkorlátozások, amelyekről a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (www.kdvvizig.hu), valamint a projekt honlapján (http://rsd.ovf.hu/) folyamatosan tájékoztatást adunk.

Várható forgalomkorlátozások a kivitelezés ütemében:

A kivitelezés első ütemében az érintett ingatlanokat a jelenleg megszokott módon lehet megközelíteni, hiszen az építési forgalom Tass felől, a KDVVIZIG üzemi területén keresztül, a hajózsilip fölé elhelyezésre kerülő ideiglenes hídon keresztül fog bonyolódni. A megközelítési útvonalat a mellékelt térképen sárgával jelöltük. Ebben az időszakban Makád felől a töltésen mindössze a személygépkocsi forgalom átmeneti növekedésére, valamint néhány nagyobb munkagép eseti megjelenésére lehet számítani, elsősorban a hajózsilip fölé tervezett ideiglenes híd elhelyezését megelőzően, melyre előreláthatólag 2018 májusában kerül majd sor.

A kivitelezés második ütemében, amikor a meglévő és az újonnan létesülő töltésszakasz összeépítése megvalósul, akkor a Rózsa-szigetet, a szomszédos ingatlanokkal együtt, a Tassi Hajózsilip fölé a kivitelezés idejére ideiglenesen elhelyezésre kerülő hídon keresztül lehet megközelíteni. Az érintett töltésszakaszok összeépítésére (kb. egy hónapos intervallum) várhatóan majd 2020 tavaszán kerül sor. A megközelítési útvonal a mellékelt térképen pirossal került ábrázolásra.

A kivitelezés harmadik ütemében, amikor elkészül az új vízépítési létesítmény a csatlakozó töltésszakaszokkal, továbbá a meglévő és az új töltésszakaszok összeépítése megtörténik, akkor a forgalom áthelyezésre kerül az új nyomvonalra, melyet a mellékelt térképen kék színnel jelöltünk.

Az esetleges átmeneti korlátozásokért és kényelmetlenségekért az érintettek szíves megértését kérjük.

Közlekedési útvonalak térkép letöltése >>

ovf kdvvizig

Copyright © Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, 2017