„A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág és mellékágai kotrása,
műtárgyépítés és -rekonstrukció”
A Tassi Többfunkciójú Műtárgy megvalósítása
Tudjon meg többet!
Hírek

2019. március 29.

Többfunkciójú vízleeresztő műtárgy épül az 1956-os dunai árvíz alkalmával tönkrement Tassi vízleeresztő zsilip és erőmű helyére

Tasson a meglévő hajózsilip közelében a Ráckevei (Soroksári)-Duna (RSD) vízminőségének, vízkészlet-gazdálkodásának javítását célzó projekt keretein belül, többfunkciójú vízleeresztő műtárgy létesül az EU társfinanszírozásával. Az új nagyműtárgy segítségével a tavalyi év augusztusában jelentkező rendkívül alacsony dunai vízállásokhoz hasonló hidrológiai helyzetekben is biztosítható lesz az RSD vízpótlása, így olyan időszakokban is, amikor a Kvassay-zsilipen ennek már fizikai korlátai vannak. Mindemellett számos helyzetben, például belvizes időszakban is jelentősen javíthatja a Duna-ágon folytatott vízgazdálkodás feltételrendszerét és lehetőségeit.


Teljes közlemény

2018. október 30.

Tájékoztatás a Tassi hajózsilip fölött elhelyezett bejáróhíd miatti űrszelvény korlátozásról

A Tassi többfunkciójú vízleeresztő műtárgy kivitelezésének előkészületi munkálatai (terület előkészítés, engedélyeztetés, tervezés, munkaterület kialakítás, felvonulás stb.) rövidesen befejeződnek és megkezdődik a kivitelezés.
Tekintettel arra, hogy az előző EU-s ciklusban (2007-2013. között, KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0003 azonosítószámú, „Duna Projekt” keretein belül) a makádi töltés rekonstrukciója megvalósult, ezért annak megóvása, valamint Ráckeve, Makád és Szigetbecse települések belterületeinek elkerülése érdekében a kivitelezést végző SC Tass 2017 Konzorcium alternatív beszállítási útvonalat vesz igénybe a munkaterület megközelítésére. Az alternatív útvonal a KDVVIZIG kezelésében lévő Tassi-zsilip üzemterületén és a Tassi Hajózsilip fölé elhelyezett, a kivitelezés időtartama alatt ideiglenesen üzemelő hídszerkezeten keresztül vezet a munkaterületre. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a híd kizárólag a KDVVIZIG, illetve az SC TASS 2017 Konzorcium által, vagy azok megbízásából történő építési forgalom számára használható, lakossági közlekedésre, valamint egyéb célra nem!


Bővebben


2018. szeptember 25.

Megkezdődik a Tassi többfunkciójú vízleeresztő műtárgy kivitelezése

Az előkészítő munkák után a Tassi többfunkciójú vízleeresztő műtárgy építési helyszínén megkezdődik az új vízgazdálkodási létesítmény vasbeton szerkezetének kivitelezése. Az új többfunkciójú vízleeresztő műtárgy a Ráckevei (Soroksári)-Duna (RSD) torkolatánál - vissza nem térítendő EU támogatással - épül, az 1956-os árvíz során megrongálódott Tassi Vízierőtelep és Tápzsilip helyén.
Üzembe helyezését követően az új létesítmény a beépítésre kerülő szivattyú-turbináknak köszönhetően a Duna szélsőségesen alacsony vízállásai mellett is képes lesz biztosítani a rendszer folyamatos vízutánpótlását, ezáltal az RSD vízszintje kiszámíthatóbbá, az üzemvízszintek tartása kritikus időszakokban is egyszerűbbé válik.


Teljes közlemény


2018. május

Tájékoztatás a közlekedési rendről a Tassi többfunkciójú vízleeresztő műtárgy kivitelezésének időszakában

„A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és -rekonstrukció” elnevezésű, KEHOP-1.3.1-15-2015-00002 projektazonosítójú projekt keretén belül rövidesen megkezdődnek a Tassi többfunkciójú vízleeresztő műtárgy kivitelezési munkálatai. Az építkezéssel érintett ingatlanokon a terület előkészítési munkálatok már 2017. év végén megkezdődtek, jelenleg az organizációs előkészületek, valamint a kivitelezéshez szükséges részletes tervek kidolgozása folyik. A vasbeton műtárgy építési munkái várhatóan 2018 júniusában kezdődnek.


BővebbenA projekt fő célja

A Tassi többfunkciójú vízleeresztő műtárgy létesítésének elsődleges célja a Ráckevei (Soroksári)-Duna vízminőségének javítása, a Duna-ág megfelelő vízforgalmának és vízszintjének biztonságosabb, a klímaváltozás hatásaira könnyebben alkalmazkodó, kiszámítható szabályozásával. A műtárgy megépítésével és üzemével nő a tápvíz mennyisége, ami a jelenleginél kiegyensúlyozottabb vízbetáplálást jelent, tehát azt, hogy szélsőségesen alacsony vagy magas dunai vízállástartományokban is biztosítható a rendszer vízcseréje, vízfrissítése, a víz áramlási sebességének növelése. Mindez az üzemvízszint állandó szinten tartását is képes biztosítani.

A műtárgy amellett, hogy a meglévő, több mint 90 éves Tassi-zsilip vízszintszabályozó és gravitációs vízleeresztő funkcióját átvéve csökkenti annak jelentős terhelését, az egyedileg tervezett szivattyú-turbináknak köszönhetően képes lesz mind a Dunából az RSD-be, mind az RSD-ből a Dunába történő vízátvezetésre. Előbbi a Duna kisvizes időszakában fontos, mikor a Kvassay Vízlépcsőn a tápvíz betáplálásának már fizikai korlátai vannak, míg az utóbbi a dunai magas vízállással egybeeső belvizes üzemnél, amikor az RSD üzemvízszintjét a belvizek fogadása miatt alacsonyan kell tartani, azonban a Duna vízállása miatt a Tassi-zsilipen gravitációs vízleeresztésre már nincs lehetőség. Az új műtárgy a fentieken túl turbina üzeme során történő áramtermeléssel, képes lesz anyagilag biztosítani a Kvassay vízlépcső második szivattyújának üzemmenetét, illetve annak ellenértéket.


Tervezett munkák

  • Tassi többfunkciójú vízleeresztő műtárgy megépítése a csatlakozó árvízvédelmi töltésekkel

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020. július 27.

Projektinformációk

Ismerje meg a projekt részleteit, célját és várható eredményeit.

Tovább

Események

E menüpontban a projekthez kapcsolódó események információit találja.

Tovább

Sajtószoba

E menüpontban megtekintheti a projektről szóló hivatalos sajtóközleményeket, a projekt eseményeire szóló meghívókat és legfrissebb híreket.

Tovább

Galéria

A projekt kivitelezéséről, és a kapcsolódó eseményekről készült fotók galériája.

Tovább

Kapcsolat

Lépjen kapcsolatba a projekt sajtókatókapcsolati munkatársával, és rajta keresztül a beruházóval, illetve a kivitelezővel.

Tovább

Akadálymentes változat

E menüpont segítségével a projekt oldalának akadálymentes verzióját érheti el.

Tovább
ovf kdvvizig