Projekt címe:

„A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és -rekonstrukció”
A Tassi Többfunkciójú Műtárgy megvalósítása


A projekt fő célja

A Tassi többfunkciójú vízleeresztő műtárgy létesítésének elsődleges célja a Ráckevei (Soroksári)-Duna vízminőségének javítása, a Duna-ág megfelelő vízforgalmának és vízszintjének biztonságosabb, a klímaváltozás hatásaira könnyebben alkalmazkodó, kiszámítható szabályozásával. A műtárgy megépítésével és üzemével nő a tápvíz mennyisége, ami a jelenleginél kiegyensúlyozottabb vízbetáplálást jelent, tehát azt, hogy szélsőségesen alacsony vagy magas dunai vízállástartományokban is biztosítható a rendszer vízcseréje, vízfrissítése, a víz áramlási sebességének növelése. Mindez az üzemvízszint állandó szinten tartását is képes biztosítani.

A műtárgy amellett, hogy a meglévő, több mint 90 éves Tassi-zsilip vízszintszabályozó és gravitációs vízleeresztő funkcióját átvéve csökkenti annak jelentős terhelését, az egyedileg tervezett szivattyú-turbináknak köszönhetően képes lesz mind a Dunából az RSD-be, mind az RSD-ből a Dunába történő vízátvezetésre. Előbbi a Duna kisvizes időszakában fontos, mikor a Kvassay Vízlépcsőn a tápvíz betáplálásának már fizikai korlátai vannak, míg az utóbbi a dunai magas vízállással egybeeső belvizes üzemnél, amikor az RSD üzemvízszintjét a belvizek fogadása miatt alacsonyan kell tartani, azonban a Duna vízállása miatt a Tassi-zsilipen gravitációs vízleeresztésre már nincs lehetőség. Az új műtárgy a fentieken túl turbina üzeme során történő áramtermeléssel, képes lesz anyagilag biztosítani a Kvassay vízlépcső második szivattyújának üzemmenetét, illetve annak ellenértéket.


Projektinformációk

Kedvezményezett neve:

Országos Vízügyi Főigazgatóság
Elérhetőségei:
Cím: 1012 Budapest, Márvány utca 1/D.
Levélcím: 1253 Budapest, Pf. 56.
Telefon: +36 1/ 225-44-00
Web: www.ovf.hu

Konzorciumi partner:

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
Elérhetőségei:
Cím: 1088 Budapest, Rákóczi út 41.
Levélcím: 1088 Budapest, Rákóczi út 41.
Telefon: +36-1/477-35-00
Web: www.kdvvizig.hu

A projekt bemutatása

Szerződött támogatás összege: 7 400 046 801 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt azonosító száma: KEHOP-1.3.1-15-2015-00002

A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2022. február 28.


A projekt keretében megvalósuló Tassi többfunkciójú vízleeresztő műtárgy a meglévő Tassi hajózsiliptől ÉNy-ra, tőle kb. 250 m távolságra, a Duna elsőrendű árvízvédelmi töltésébe kerül elhelyezésre.

Maga a műtárgy egy monolit vasbeton szerkezetű kétnyílású szerkezet, ami a csőszerűen kialakított két egyforma nyíláson (szívó-, nyomócsatornán) keresztül, nyomás alatti átfolyással vezeti majd át a vizeket. A két azonos méretű és kialakítású szívó-, nyomócsatornába egy-egy azonos típusú vízszintes tengelyű reverzibilis Kaplan turbina kerül beépítésre, amelyek a megkívánt különböző üzemi helyzetekben más és más üzemmódban működhetnek. A gépcsoportok az összes megkívánt üzemmód végrehajtására alkalmasak lesznek. A fő gépcsoportok egy-egy szivattyú-turbinából és a hozzájuk csatlakozó egy-egy motor-generátorból állnak, amelyeket különböző gépészeti és villamos segédberendezések szolgálnak ki. Az árvízvédelmi zárást a szívócsatorna al- és felvíz oldali végén elhelyezett acélszerkezetű főelzárások és ideiglenes elzárások szolgálják. A vízátvezetési üzemvitelhez szükséges gerebek a felvízi oldalon a szívócsatorna beömlési szelvényében kerülnek elhelyezésre. A műtárgy az RSD-be és a Dunába felvíz- és alvízcsatornával csatlakozik, míg a meglévő árvízvédelmi fővédvonalhoz új, helyszínrajzilag íves vonalvezetésű, szerkezeti szempontból vízoldali szivárgásgátló mellezéssel ellátott homokos-kavics magból épülő földgátakkal. A jelenlegi árvédelmi töltés koronáján futó aszfaltburkolatú üzemi út a műtárgy fölött hídátvezetéssel csatlakozik a túloldali pályaszinthez. A tervezett vízleeresztő műtárgy az üzemidő túlnyomó többségében automatikus üzemmódban fog működni.

Tervezett beavatkozások:

Tassi többfunkciójú vízleeresztő műtárgy kivitelezése


A fejlesztés céljai

A Tassi többfunkciójú vízleeresztő műtárgy építése kiemelten fontos a Duna-ág biztonságos és a megfelelő vízmennyiséget és vízminőséget garantáló üzemeltethetősége szempontjából. A műtárgy megépítésével és üzemével nő a tápvíz mennyisége, ami a jelenleginél kiegyensúlyozottabb vízbetáplálást jelent, tehát azt, hogy a szélsőséges dunai vízállástartományokban is biztosítható a rendszer vízcseréje, vízfrissítése. Mindez az üzemvízszint állandó szinten tartását is fogja jelenteni.

A projekt közvetlen célkitűzései az RSD hidromorfológiai állapotának javítása és az ehhez szükséges intézkedések megvalósítása, melyek a következők:


A közvetlen célkitűzések a következő intézkedések megvalósításával érhetőek el:

Az új műtárgy megépítésével és üzemével nő a tápvíz mennyisége, ami a jelenleginél kiegyensúlyozottabb vízbetáplálást jelent, tehát azt, hogy a szélsőséges dunai vízállástartományokban is biztosítható a rendszer vízcseréje, vízfrissítése. A meglévő műtárgy a jelenlegi szerkezeti kialakítását megtartva továbbra is ellátja a hajózsilip funkcióját, , valamint a duzzasztási feladatot részlegesen, de a vízleeresztésben a továbbiakban üzemszerűen nem, csak esetileg, ökológiai vízfrissítés gyanánt vesz részt.


Partnerek:

Kivitelező:

SC TASS 2017 Konzorcium

STRABAG Építőipari Zrt.
Elérhetőségei:
Cím: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)
Telefon: +36 1/ 358-50-00
Web: www.strabag.hu

Colas Alterra Zrt.
Elérhetőségei:
Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 73.
Telefon: +36 1/ 883-14-00
Web: www.colas.hu

Főtervező:

SBS-KOMIR Kft.
Elérhetőségei:
Cím: 1013 Budapest, Attila utca 67.
Telefon: +36-1/ 788-20-65

Mérnök:

VIKÖTI-FŐBER-OVIBER Konzorcium

VIKÖTI Mérnök Iroda Kft.
Elérhetőségei:
Cím: 2481 Velence, Vihar u. 10.
Telefon: +36 1/ 610-40-10

FŐBER Zrt.
Elérhetőségei:
Cím: 1138 Budapest, Váci út 140.
Telefon: +36 1/ 341-55-00

OVIBER Kft.
Elérhetőségei:
Cím: 1054 Budapest, Nagysándor József u. 6.
Telefon: +36 1/312-86-00


Kapcsolat:

Név: Terlaky Fanni
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
Cím: 1088 Budapest, Rákóczi út 41.
Levelezési cím: 1088 Budapest, Rákóczi út 41.
Telefon: +36-1/477-35-00
E-mail: terlaky.fanni@kdvvizig.hu
Web: www.kdvvizig.hu